Какво правят децата по време на курса по роботика и програмиране

Преди да запишат детето си на определен курс, родители трябва да знаят какво представлява той и как ще помогне за развитието на детето. Именно за това Ви споделяме как протичат занятията по време на курсовете по роботика и програмиране за различните възрасти. Във всеки курс материалът е различен, но структурата на занятията е сходна.

Занятията по роботика и програмиране са организирани по такъв начин, че учениците  да научат нови неща, да се забавляват и да тренират различни умения. Освен това се стараем да информираме родителите за прогреса на учениците и това какво учат. 

След всяко занятие преподавателите споделят обратна връзка за това как се е справил всеки ученик в нашата онлайн платформа. Също така информация за роботите, които са конструирали и програмирали децата, както и за новите неща, които са научени за деня в платформата ClassDojo.

Учебната програма, по която учат децата е публична и може да се провери по всяко време ТУК.

Малки изобретатели 5-6г. 

Най-малките ни курсисти за разлика от по-големите ученици не конструират роботи, а използват готов робот – Kubo. Той е малък и се движи с помощта на логически блокчета с инструкции. За занятията се използват тематични полета, които помагат на децата да свържат наученото с познати за тях обекти. 

В началото на занятието в зависимост от темата на децата им се задават въпроси и им се обясняват нещата, които все още не знаят или не разбират добре. След като вече са опознали полето и темата на занятието, учениците трябва да конструират с LEGO даден обект, който ще им помогне в занятието. Може вместо конструиране да се изисква изрязване или оцветяване на обекта. 

Когато приключат творческата задача е време за задачите, които са свързани с програмиране. Задават им се инструкции да стигнат от точка А до точкаБ като използват различни елементи. В най-простия вариант това са обикновени стрелки. Със всяко следващо занятие надграждат знанията си като преминават към функции и цикли. Така докато играят те неусетно научават принципите на програмирането. 

LEGO роботика 7-12г.

Курсовете с LEGO комплектите протичат еднакво. Единствената разлика при възрастовите групи е сложността на роботите и задачите с тях. 

В началото на занятието децата конструират своите LEGO роботи. В повечето случаи имат инструкции, които следват, а накрая им се поставя задачата да измислят как да закрепят сензор или да добавят елемент, който сами трябва да измислят и е нужен за преодоляване на задачата. Има и занятия, в които децата използват единствено въображението си и наученото до момента, за да направят конструкцията си. 

След като са приключили със строенето, на децата им се дават повече детайли за задачите от занятието и се запознават с полето, върху което ще използват роботите си. Получили необходимите знания, учениците вече са готови за програмиране. Използват специален софтуер, който е предназначен за обучение на LEGO роботика. 

Децата програмират роботите да се движат, да завиват и да изпълняват различни предизвикателства като преминаване през лабиринт, следване линия и още много други.

В края на всяко занятие учениците ни разказват какво са научили с техни думи. По този начин затвърждават знанията си и ако някое от другите деца не е разбрало нещо като негов връстник го каже е по-лесно за запомняне. 

mBot Роботика 13-16г. 

С мбот децата се запознават по иновативен начин с хардуера и програмирането. Конструират роботите с отвертки и гаечни ключове, а отделните части ги закрепят с болтове и гайки. 

Роботите, които децата конструират са по-сложни и им отнема време да свикнат с различните части. Именно за това и занятията зависят от самите конструкции. В някои от случаите се получава в продължение на целия учебен ден ден учениците са строят робота, а на следващото занятие само да го програмират. 

Езикът, с който се програмират платките е визуален и е специално разработен за обучение на деца. 

По време на курса учениците решават интересни задачи по програмиране и сложни предизвикателства изискващи добри умения в конструирането като по този начин опознават някои от технологиите около нас. Темите, които се изучават са съобразени с възрастта и интересите на децата. 

Вашият коментар

0879 20 52 53
Позвънете!