0879 20 52 53 / 0885 50 98 50

„РОБОТИКА“ е иновативен проект

в сферата на образованието.

„РОБОТИКА“ е иновативен проект в сферата на техническото образование за деца на възраст между 7 и 13 години. Екипът е от усмихнати и позитивни хора, които с желание преподават програмиране, роботика и различни науки на разбираем от децата език.

Мисията на „РОБОТИКА“ е да развива мисленето на децата и да насърчава интереса им към програмиране, нови технологии и наука.

Помагаме на децата да развият своето мислене и да усъвършенстват ключови умения, необходими за успешното им развитие в бъдеще.

По достъпен начин обясняваме на учениците как функционират технологиите около нас и така насърчаваме интереса им към наука и технологии.

Фокусът на занятията е учене на програмиране и роботика чрез практика.  Учениците опознават различни науки, чрез игри с роботите и постоянна работа екип.

Въвеждаме децата по интересен и разбираем начин в света на роботиката, програмирането, новите технологии и науката. Подтикваме ги да мечтаят да създават неща и да вярват, че няма невъзможни неща.

Голяма част от мотивацията да продължаваме да организираме и създаваме нови курсове, идва от това, че виждаме на живо израстването и успехите на децата. Добрата обратна връзка която получаваме от родителите, също е основна движеща сила. Стремим се да докажем, че децата може да се занимават с програмиране, технологии и наука, независимо от предварителната подготовка или привидно малката възраст. Ранното навлизане в материята е предпоставка за успешна реализация в бъдеще. А водеща е не възрастта, а желанието за нови знания.

robotika logo

Учим:

  • Програмиране
  • Математика, Физика и други науки
  • Роботика

Развиваме:

  • Логическо мислене
  • Креативно мислене
  • Пространствено мислене

Тренираме:

  • Работа в екип
  • Фина моторика
  • Умения за решаване на проблеми
 Изградили сме изцяло авторска учебна програма, съобразена с различните възрасти и интереси на децата. Не спираме да я усъвършенстваме и надграждаме с нови материали. Търсим постоянна обратна връзка от деца и родители, която ни помага да развиваме курсовете в правилната посока.

Вярваме, че всяко дете е различно и се стараем да приложим индивидуален подход към всеки ученик, така че да го мотивираме да разгърне пълният си потенциал.

Използваме истински роботи, за да може децата да видят на практика наученото и да го пренесат във физичния свят. Благодарение на роботите може да наблюдават визуално изпълнението на програмните инструкции, да решават механични проблеми и да пресъздават различни механизми от заобикалящия ни свят.

В „РОБОТИКА“ насърчаваме децата да експериментират, търсят и намират решения на реални проблеми. Това им дава увереност, мотивация и желание да търсят нови знания и да се развиват.

Участвайте в курсовете на РОБОТИКА

 

Някои от организациите, с които работим