Общи Условия на „Академия Роботика“

Регистрация за курса

Регистрацията за курсовете в „Академия Роботика“ се заявява само онлайн през сайта – www.robotika.bg

Там е посочен график, часове, продължителност на курсовете и общите условия на „Академия Роботика“.

След успешно направена регистрация ще получите потвърждаващ имейл.

Заплащане на таксата

Стойността на таксите за всеки от курсовете е посочена на сайта на „Академия Роботика“ – www.robotika.bg

Таксата се заплаща по банков път. Основанието за превода и банковата сметка ще получите на имейл, след като успешно направите регистрация.

Заплащането на таксата за регистриран ученик в курсовете е възможно да се направи на една, две или три вноски. Таксата или първата вноска от нея се заплаща най-късно до 3 дни след направена регистрация. На имейл ще получите потвърждение и детайли за плащане.

В противен случай и без получено предупреждение от родител / настойник на ученика/ за забавено плащане, ученикът може да изгуби мястото си в съответната група.

Довеждане и взимане на учениците

Поради натоварения график на залите има правила за довеждане и взимане на учениците.

Групите са през 30 мин. и децата може да бъдат довеждани в РОБОТИКА не по-рано от 10 мин. преди занятието и да бъдат взимани до 10 мин. след края на занятието.

Ако децата подранят за занятие, родителите може да ги оставят на своя отговорност да изчакат пред учебната зала. Има кът с пейки предвиден за тази цел.

В случай на непредвидена ситуация и  родителят /настойникът/ ще закъснее да вземе детето е желателно да се обади и да предупреди, че ще закъснее.

Редовно присъствие

Учениците в „Академия Роботика“ трябва да посещават редовно занятията от курса за да получат сертификат за завършено ниво. Изискваме поне 70% присъствие в занятията.

Наваксване на пропуснато занятие

При изпуснато занятие поради уважителни причини, ученик може да го отработи само с друга група, която е на същото занятие.

Ако тази възможност бъде пропусната(т.е. всички групи са взели това занятие) или часовете не са удобни за посещение, ученикът губи правото си да навакса изпуснатото занятие. За един учебен модул може да се отработят до 30% от общия брой занятия.

За наваксване на занятие се попълва тази форма. Всеки родител/настойник я получава на имейл в началото на курса.

Възстановяване на такса

При отказ от курса е възможно частично възстановяване на таксата. При отказ след първо занятие, от таксата се удържа цената на посетеното занятие и се възстановява остатъка.

При отказ след второ занятие, от таксата се удържа цената на посетените занятия + 50% от оставащата сума(такса за заето място). Задължително трябва да се представи касова бележка или фактура за заплатената такса.

Доверие в подхода ни

Академия „Роботика“ използва иновативни методи за обучение и молим всички родители да проявят разбиране и доверие към подхода ни.  Насърчаваме нашите ученици да бъдат по-самостоятелни и да не гледат на проблемите, като на пречки, а като на предизвикателства, което в бъдеще дава отлични резултати.

При някои ученици са необходими повече усилия и поне няколко занятия, но добрите резултати са въпрос на време. Нашите преподаватели винаги правят всичко по силите си, за да помагат и насърчават всеки ученик да дава максимума от себе си. При нас учениците не учат само програмиране и роботика, а и развиват ценни социални умения.

Винаги сме на разположение за обратна връзка и дискусии. При проблем с ученик Ви молим задължително да ни съобщите, за да намерим най-доброто решение.

Поведение на учениците

По време на престоя си в РОБОТИКА, учениците трябва да спазват благоприличие.

Ако ученик активно възпрепятства провеждането на нормални занятия по роботика и програмиране, преподавателят може да го отстрани от конкретното занятие, като своевременно се свърже с родител/настойник/ на ученика. Ученикът остава в академията до пристигане на родителя.

Ако дете има проблемна дисциплина и в следващите занятия не настъпи промяна, а родителите и преподавателят, не успеят да повлияят на това поведение, преподавателят има право да прекрати участието на този ученик в курса. Таксата за оставащите занятия се възстановява, спрямо условията посочени по-горе.

Снимки и видео клипове от занятия

В занятията по роботика, може да се направят снимки и видеоклипове на учениците и техните роботи, с цел документиране на проведените занятия. Част от направените снимки и видеоклипове може да попаднат на сайта на „Академия Роботика“ (robotika.bg) или в социалните канали на академията.

В началото на всеки курс, учениците получават декларации, които дават опция на родителите/настойниците/ да разрешат или забранят участието на учениците в снимки / видеоклипове. „Академия Роботика“ поема отговорност да се съобрази изцяло с попълнените декларации.

Учениците имат право да се снимат с роботите. „Академия Роботика“ не носи отговорност, ако на тези снимки се виждат и други ученици. Заснетите материали от учениците са само за лично ползване и не може да бъдат използвани с комерсиална цел, без писмено съгласие от „Академия Роботика“ ЕООД.

Електронен дневник

Всеки родител(настойник) получава достъп до платформа, която използваме за електронен дневник. В началото на курсовете изпращаме имейли с кодове за достъп до групата, в която е записано детето. Редовно преподавателят дава информация какъв материал е взел ученикът, как се е държал по време на занятията, да получава съобщения за неучебни дни и др.

Електронен дневник имат само курсовете с продължителност повече от 5 занятия.

Обратна връзка, оплаквания и препоръки

В „Академия Роботика“ държим на обратната връзка от родители. През годините не спираме да подобряваме все повече курсовете, благодарение на постоянен диалог с нашите ученици и техните родители. Ако има нещо, които държите да върнете като обратна връзка, независимо дали е положително или не, може да го направите от страницата контакти чрез посочения имейл или телефон.

Анулиране на група

Ако в една група има регистрирани по-малко от 6 ученика, „Академия Роботика“ има право да не я сформира, като преди това информира родителите за настъпилата промяна.

Повредена техника от ученик

Ако ученик нарочно или поради неспазване на инструкциите на преподавател повреди робот или друга техника, която използва в занятията, стойността на нанесената щета се покрива от родителя/ настойника на детето. Всички ученици минават обучение за това как да пазят роботите и техниката, която изпозлват.

*В тази точка не се засягат случаите за случайно случили се инциденти, а само за такива, в които ученикът нарочно е причинил щета на техниката, която използва.

Използване на отстъпки

При записване за курс учениците имат право да използват само един вид остстъпка. Не може да се комбинират отстъпки от различни кампании. Винаги се прилага най-голямата отстъпка.

Достъп до материали на учениците и родителите

По време на обучението в „Академия Роботика“ ЕООД ученикът ще има
достъп до различни материали, включително текстове, графични
изображения, чертежи на роботи, снимки от други занятия и други подобни. Тези материали
представляват защитени обекти на интелектуална собственост съгласно българското законодателство, чиито
носител е „Академия Роботика“ ЕООД. Поради тази причина, ученикът може да използва
предоставените му материали единствено за целите на обучението си в „Академия Роботика“ ЕООД.

Във връзка със защитата на гореизброените обекти на интелектуална собственост, ученикът или неговите родители/настойници нямат право от свое или от чуждо име използват, съхраняват, преработват и копират, изцяло или частично предоставените материали, без предварителното писмено съгласие на „Академия Роботика“ ЕООД. Предоставените материали по време на курса са само за лично използване от ученика, както и предоставените достъпи до сайта и електрония дневник на неговия родител/настойник. Тези материали не може да се изпозлват с комерсиална цел или за извличане на финансова изгода.

Лични данни

Записването за курс налага събирането на определени лични данни на детето и родителя/настойника.

Съхраняването, обработката и заличаването на тези данни се извършват съобразно установените в закона за защита на личните данни процедури и принципи, и общия регламент за защита на личните данни (GDPR).

Повече информация за защитата на вашите лични данни моля да се свържете с нас.