Общи Условия на академия Роботика

Редовно присъствие

Учениците в академия „Роботика“ трябва да посещават редовно занятията от курса, за да завършат успешно и да получат сертификат за завършено ниво. При изпуснато занятие, поради уважителни причини, ученик може да го отработи в друг ден, след предварителна уговорка с преподавател. За един учебен модул може да се отработят до 3 (от общо 12) занятия.

Ако ученик има повече от 5 пропуснати занятия, то няма как да бъде сертифициран за завършване на нивото.
При закъснение от 20 или повече минути преподавателят има правото да не позволи на ученика да се включи в занятието.

Довеждане и взимане на учениците в РОБОТИКА

Поради натоварения график на залите има правила за довеждане и взимане на учениците.

Групите са през 30 мин. и децата може да бъдат довеждани в РОБОТИКА не по-рано от 10 мин. преди занятието и да бъдат взимани до 10 мин. след края на занятието.

В случай на непредвидена ситуация е препоръчително родителят /настойникът/ да се обади и да предупреди, че ще закъснее.

Заплащане на таксата

Заплащането на таксата за регистриран ученик в курсовете е възможно да се направи на една, две или три вноски. Таксата или първата вноска от нея се заплаща най-късно до 3 дни след като представител на „РОБОТИКА“ потвърди по телефон направена регистрация.

В противен случай и без получено предупреждение от родител / настойник на ученика/ за забавено плащане, ученикът губи мястото си в съответната група.

Възстановяване на такса

При отказ от курса е възможно частично възстановяване на таксата. При отказ след първо или второ занятие, от таксата се удържа цената на посетените занятия и се възстановява остатъка.

При отказ след трето занятие, от таксата се удържа цената на посетените занятия + 50% от оставащата сума.  Задължително трябва да се представи касова бележка или фактура за заплатената такса.

Доверие в подхода ни

Академия „Роботика“ използва иновативни методи за обучение и молим всички родители да проявят разбиране и доверие към подхода ни.  Насърчаваме нашите ученици да бъдат по-самостоятелни и да не гледат на проблемите, като на пречки, а като на предизвикателства, което в бъдеще дава отлични резултати.

При някои ученици са необходими повече усилия и поне няколко занятия, но добрите резултати са въпрос на време. Нашите преподаватели винаги правят всичко по силите си, за да помагат и насърчават всеки ученик да дава максимума от себе си. При нас учениците не учат само програмиране и роботика, а и развиват ценни социални умения.

Винаги сме на разположение за обратна връзка и дискусии. При проблем с ученик Ви молим задължително да ни съобщите, за да намерим най-доброто решение.

Поведение на учениците

По време на престоя си в РОБОТИКА, учениците трябва да спазват благоприличие.

Ако ученик активно възпрепятства провеждането на нормални занятия по роботика и програмиране, преподавателят може да го отстрани от конкретното занятие, като своевременно се свърже с родител/настойник/ на ученика. Ученикът остава в академията до пристигане на родителя.

Ако това поведение продължи и в следващите занятия, а родителите и преподавателят, не успеят да повлияят на това поведение, преподавателят има право да прекрати посещенията на този ученик в курса. Таксата за оставащите занятия се възстановява, спрямо условията посочени по-горе.

Снимки и видео клипове от занятия

В занятията по роботика, може да се направят снимки и видеоклипове на учениците и техните роботи, с цел документиране на проведените занятия. Част от направените снимки и видеоклипове може да попаднат на сайта на академия „Роботика“ (robotika.bg) или в социалните канали на академията.

В началото на всеки курс, учениците получават декларации, които дават опция на родителите/настойниците/ да разрешат или забранят участието на учениците в снимки / видеоклипове. Академия „Роботика“ поема отговорност да се съобрази изцяло с попълнените декларации.

Други

Ако в една група има регистрирани по-малко от 6 ученика, „Роботика“ има право да не я сформира, като преди това информира родителите за настъпилата промяна.