Курсове за деца 5-6 години

Роботика 5-6 г.

изберете ниво

За ученици, които не са посещавали курсовете по роботика. Създават алгоритми и програмират робота Kubo, за да изпълнява интересни мисии. Във всеки урок работят с LEGO тухлички и създават фигури и конструкции на нещата, които ще изследват с Kubo.

Виж повече

В това ниво децата надграждат наученото в първо ниво, като усвоят по-сложни конструкции и програми. Във „Второ ниво“ учениците програмират роботa KUBO, с който изследват сложни геометрични фигури, лабиринти и др.

Виж повече