Ползите от ученето чрез практика

В голяма част от училищата по света образованието е съсредоточено основно върху теорията. Истината е, че колкото и информация да получават учениците, ако не могат да я приложат в реалния свят, няма как да се реализират успешно когато пораснат.

От най-ранна възраст децата се учат на различни умения, най-вече чрез практика. Разбира се, преди да се качат на колело им се обяснява коя част за какво е. Но в действителност, за да се научат да го управляват те се качват и започват да опитват докато не се научат да балансират. Същото се отнася и за учебния материал. Теорията е необходима, но не е достатъчна за разбирането на информацията и способността да бъде приложена в реални ситуации. 

Ученето чрез практика е метод, който позволява на учениците да приложат наученото в реални ситуации. По този начин те осмислят информацията и я прилагат в зададените им задачи. Ползите за децата от този тип обучение са много и ви споделяме няколко от тях: 

  • Позволява на децата да правят и грешки и да се учат от тях
  • Научава учениците да решават различни проблеми 
  • Повишава мотивацията 

В Академия Роботика обучението се извършва чрез практика. Темите, които преподаваме са обвързани със специални задачи за роботите, което допринася за разбирането на материала. Освен това занятията ни са разделени на 2 части – конструиране на роботи и тяхното програмиране. Това дава възможност на учениците ни да се докоснат до създаването и управлението на различни механизми. 

По време на занятията използваме истински роботи, за да могат учениците на практика да видят наученото и да го свържат с реалния свят. С конструирането и програмирането дори на простичка конструкция като автоматичен крик, курсистите ни разбират каква е функцията им и как помагат в ежедневието ни. Освен това учениците  разбират как може да се намери решение на проблем, което в бъдеще би им помогнало да измислят собствени модели

Другата част от занятията е програмирането на роботите. Децата може да създават собствени програми и да учат роботите да мислят и взимат решения. Така тяхното мислене се развива лесно и то докато правят нещо забавно за тях.

Може да разберете повече за курсовете по роботика и програмиране за деца 5-16г. ТУК!

Вашият коментар

0879 20 52 53
Позвънете!