Роботика в училище

Вашето училище може да има клуб по роботика! Ние ще осигурим техника, учебна програма и преподаватели. Не е необходимо училището да закупува каквото и да било, а единствено да ни разреши да наемем учебна зала в извънкласно време.

Клубът е подходящ за деца между 5 и 16 г..

Само за първия учебен срок на 2019 обучихме над 700 ученика.

Занятията по роботика и програмиране дават солидна основа в сферата на информационните технологии и включват много практически задачи, нови умения и екипна работа. Ако имате въпроси, ще се радваме да ги обсъдим!

Какво представлява клубът по роботика

Веднъж или няколко пъти в седмицата преподаватели от „Академия Роботика“ посещават училището. Носят необходима техника и материали за занятията по роботика. Всеки ученик, който прояви интерес и е заплатил такса за участие в началото на учебния срок, може да ги посещава.

Учениците са разделени на възрасти и в продължение на цялата учебна година имат график, в който посещават клуба. Всяко посещение е между 45 и 120 мин., според възрастта на децата. За всеки час по роботика има определена тема и робот. Занятията са по предварително уточнен учебен план.

Учениците са разделени в нива по възраст, както следва: 1-2 клас, 3-5 клас, 6-10 клас.

Как преподаваме?

Ученето чрез практика е един от основните методи, които използваме в часовете по роботика. Опитът ни показа, че по този начин децата усвояват много бързо учебния материал. Също така успяват да приложат огромна част от наученото в реални задачи. Насърчаваме учениците да развиват своето мислене и да преодоляват различни предизвикателства и задачи в часовете.

Роботика

Учениците създават истински роботи и с тяхна помощ пресъздават модели от заобикалящия ни свят. Обучението по роботиката е страхотен инструмент да обясним как работят нещата около нас и точно това впечатлява учениците най-много.

Насърчава изобретателността, развива пространственото мислене и фината моторика. Най-ценното, според нас, е практическият опит, който получават децата, докато конструират роботи и създават различни механизми, които са приложими в реалния свят.

Децата подготвителен клас работят с робота Kubo. Между 2 и 5 клас работят с Mindstorms EV3, създаден специално за обучение на ученици и студенти. Учениците между 6 и 10 клас работят с Micro:bit и mBot.

Програмиране за ученици

Има много ползи от това децата да учат програмиране от ранна възраст. Учебната програма е специално разработена и подходяща за ученици от 5 до 16г. Езикът, с който се програмират роботите е визуален, предназначен за обучения по роботика и програмиране. Използва се в много училища и университети по света. Учениците изучават основните принципи и инструкции в програмирането. Сами създават алгоритмите на програмите, като подреждат логически блокове с инструкции. За тях това упражнение е забавно и в същото време много полезно, защото развива логическото и аналитично мислене. Придобитите знания по програмиране са полезни, както в ежедневието на децата, така и при желание да се занимават с технологии в бъдеще.

Обхваща основни понятия като условие, цикъл, функция, switch и др. С негова помощ учениците могат интуитивно да разберат и да създадат работещи алгоритми. На по-късен етап, всичко научено дава много добра основа за професионално развитие на учениците в сферата на информационните технологии.

Във видеото показваме как изглежда програма, която се създава от ученици 3-4 клас. Тя учи робота да се движи непрекъснато, докато не засече обект пред себе си на по-малко от 20 см. Когато това се случи, спира и с помощта на сензора за разпознаване на цветове и постъпилите данни взима решение дали да се върне назад или да издаде звуков сигнал. Цялата функционалност е „затворена“ в безкраен цикъл и ще се повтаря непрекъснато.

Знания, които учениците придобиват:

  • По програмиране и роботика
  • В областта на:
  • математиката, физиката, информационните технологии и различни науки
  • За конструирането на различни видове роботи

Умения, които се развиват:

  • Креативно мислене
  • Логическо мислене
  • Пространствено мислене
  • Решаване на проблеми
  • Работа в екип
  • Развиване на фината моторика

Училища, с които работим

Безплатна демонстрация пред ученици или родители

Демонстрацията е най-добрият начин да разберете дали учениците ще проявят интерес към клуба.

Преподавател от „Академия Роботика“ ще посети училището, за да демонстрира роботите, които децата ще конструират и програмират по време на занятията. Учениците ще видят как се програмира робот, ще имат възможност да задават въпроси и да добият ясна представа какво ще учат.

Също така, преподавателят може да посети и някоя от родителските срещи в началото на учебния срок, в която да разясни на родителите какви са активностите в клуба и какви са условията – времетраене, теми, учебна програма и цена.

Отзиви от родители

Страхотен екип, много са търпеливи с децата и ги провокират да учат повече нови неща! Децата ходят с голямо удоволствие на техните уроци!!!

Весела Асапрухова

Роботика във Вашето училище

За да организираме клуб по роботика във Вашето училище е необходимо да получим съдействие от ръководството на училището и зала с мултимедия или телевизор.

Необходимо ни е разрешение да сложим плакат за курсовете, да направим демонстрации пред ученици и да презентираме клуба на родителите по време на родителска среща.

Всичко друго като комплектите, лаптопите, учебните материали и преподавателите се осигуряват от нас. Параметрите на занятията са описани по-долу:

Продължителност на занятие: 45-120 минути. 

Възраст: 1-2 клас; 3-6 клас; 7-10 клас

Брой деца: от 10 до 18 в група

Необходимо пространство: класна стая с мултимедия или телевизор за презентации.

Контакти

Ако искате да организираме клуб по роботика във вашето училище, свържете се с нас, за да обсъдим възможностите за съвместна работа.

тел: 0879 20 52 53

e-mail: info@robotika.bg

Адрес: София, кв. Изток, ул. Тарас Шевченко 5А

0879 20 52 53
Позвънете!