Роботика 7-8 г.

изберете ниво

За ученици, които не са посещавали курсовете по роботика. В „Първо ниво“ децата програмират и конструират  първите си роботи, докато научават едни от най-интересните факти за Слънчевата система.

Участвай

В това ниво децата надграждат наученото в първо ниво, като усвоят по-сложни конструкции, програми и задвижващи механизми. Във „Второ ниво“ учениците конструират и програмират роботи животни.

Участвай

В „Трето ниво“ учениците конструират и програмират роботи помощници. Борят се с различни предизвикателства от ежедневието, които могат да се решат с помощта на роботите – чистене на детската стая, писане на домашни и др.

Участвай