Защо „меките умения“ са необходими за децата

Много родители държат децата им да имат високи академични резултати в различни дисциплини като математика, литература или науки. В днешно време тези постижения не са достатъчни. Учениците имат нужда да се научат как да комуникират с другите и как да се справят в различни ситуации. Това са така наречените меки умения. 

Преди да говорим за умения е добре да разграничим твърдите умения от меките. Твърдите умения са тясно свързани с професиите и са специфични за всяка от тях като например работа на специален софтуер. Всички изучавани предмети в училище влизат в категорията на твърдите умения. 

Меките умения от друга страна могат да се свържат с поведението и характера, като ни помагат да се справяме по-лесно с работата – комуникативност, работа в екип, решаване на проблеми, управление на времето и вземането на решение. Те могат да се развиват както у дома, така и при посещаването на различни клубове. Там средата е по-разпускаща и позволява на децата да научат повече за себе си и за другите. 

Защо меките умения са важни за децата?

Развиването на меки умения в ранна възраст е ценно както в академичен план, така и в професионален аспект. Добре е децата да са подготвени да се справят със всякакви ситуации, а приспособяването към промени да не е проблем за тях. 

Да общуват с другите 

В дигиталната ера, в която живеем понякога комуникацията лице в лице е пренебрегната. Някои от нас имат проблеми с прости задачи като задаване на въпроси, изслушване и поддържане на визуален контакт. Посещаването на различни клубове и извънучилищни занятия позволява на децата да се научат да общуват с другите и как е приемливо да се държат в различни ситуации. 

Да работят в екип 

Работата в екип е може би едно от най-важните меки умения, които децата могат да развият в ранна възраст. Те трябва да знаят, че когато работят с други имат определена роля и нейното изпълнение е важно за крайния резултат на задачата. Освен това всеки човек работи по различен начин и с различно темпо, а умението за работа в екип учи децата как да се съобразяват с това. 

Да организират времето си и да приоритизират задачи 

Организирането на времето е умение, което приспада към меките. За децата е важно от малки да знаят как да разпределят времето си и да приоритизират задачите, които имат. В началото е добре родителите да се намесват като помагат с насоки и различни крайни срокове. След време децата ще свикнат сами да го правят и ще им бъде по-лесно да се справят в по-натоварено ежедневие. 

С развиването на меки умения в ранна възраст прехода от домашна към академична и след това към работна среда е по-лесен и децата няма да се притесняват за промените, които ги очакват. 

По време на курса по роботика и програмиране децата тренират меките си умения. Те конструират в екипи по двама, научават се да комуникират един с друг, разрешават проблеми и организират времето си, за да имат повече време да се забавляват с роботите. Повече информация за курсовете може да намерите тук: 

Вашият коментар

0879 20 52 53
Позвънете!