Как уменията на 21 век са свързани с роботиката?

Ежедневието ни постоянно се променя благодарение на различните технологии. За децата е важно да придобият умения, които да са им от полза, за да се приспособят по-лесно към този така бързо развиващ се свят. Инструментите, които са им нужни за постигането на това, са наречени “Умения на 21век.” 

Уменията на 21 век са определени като необходими за успех в бъдеще от образователни институции и лидери в бизнеса. Тези така важни компетенции могат да се разделят в 3 категории – умения за учене, дигитални умения и житейски умения. За децата е важно да са в среда, която да подпомага тяхното развитие и да им позволява да тренират необходимите за бъдещето им умения. 

Роботиката е наука, която комбинира няколко компонента – проектиране, създаване , програмиране и управление на машини. Тези дисциплини са включени и в курсовете ни по роботика и програмиране. Това позволява занятията да развиват в децата всяко едно от дванадесетте умения на 21 век. 

Критично мислене – В “Академия Роботика” децата научават интересни факти за Космоса, различните животни, конструкции и др.. Цялата информация, която им се представя, за тях е нова възможност да задават въпроси, за да докажат достоверността на всяко едно твърдение. По този начин учениците развиват не само общата си култура, но и критично си мислене. 

Креативност – Понякога децата строят роботите си без инструкции. Това им позволява сами да измислят как да изглежда тяхната конструкция. А дори и да работят по инструкции те винаги имат задача, която им позволява сами да измислят допълнителни неща, като например робо ръка. 

 

Екипна работа– По време на курсовете децата работят в екипи по двама. Това им дава възможност да се научат да си помагат и да съчетават знанията си, за да постигнат по-добър краен резултат. 

 

Комуникация – Курсовете по роботика и програмиране събират деца с различни интереси на едно място. Разбира се, обединява ги желанието да научат повече за новите технологии. В такава среда те се научават да общуват с другите и да могат да представят и отстояват своите идеи. 

 

Информационна грамотност – Умението учениците да разбират факти и да интерпретират различни данни. В “Академия Роботика” на децата се преподава по разбираем начин, за да могат да възпроемат новата информация и да я свържат с физическия свят. 

 

Медийна грамотност –  Понякога на занятията по роботика и програмиране, учениците получават теми за домашно. Те трябва сами да намерят информация и да я представят пред останалите. По този начин те се научават да търсят в интернет и да избират правилно източниците, които използват. 

 

Технологична грамотност – Докато конструират, учениците разбират как са изградени различни машини като кран, кола и др. Освен това децата научават за технологиите, които са включени в конструкциите и как сами могат да програмират роботите си, за да извършват същите действия. 

 

Адаптивност  – В “Академия Роботика” децата развиват адаптивност докато работят в екип, защото те сменят своите партньори. По този начин се научават да работят с различното темпо и способности на човека до тях. 

 

Инициативност – Преподаватели оставят по – големите деца сами да преценят кога задачата им може да бъде считана за изпълнена и да преминат към следващата. Това дава на учениците чувство за самостоятелност и така се отнасят по – сериозно към упражненията. 

 

Социални взаимоотношения – Освен че се научават как да общуват с другите около тях, по време на занятията децата разбират и как е приемливо да се държат в група. Те осъзнават, че не трябва да обиждат и да пречат на другите ученици и започват да преценяват кога е уместно да се шегуват и кога не. 

 

Продуктивност – По време на занятията децата знаят, че имат определено време, за което трябва да приключат със строенето на роботите и преминат към програмирането. Това им помага да се научат да разпределят времето си и да го използват по възможно най – добрия начин. 

 

Поемане на отговорност – Има моменти, в които децата успяват да разсипят малките части от кутиите след като многократно им е обяснено как може това да се предотврати. В такива ситуации детето събира частите, които е разпиляло и по този начин се учи да поема отговорност. 

 

При интерес може да намерите повече информация за занятията ни по роботика и програмиране тук:

Вашият коментар

0879 20 52 53
Позвънете!