Class Dojo и защо го използваме?

В „Академия Роботика“ държим на качествената комуникацията между нас, родителите и децата. Опитваме се да даваме обратна връзка след всяко занятие лично, но това не винаги е възможно. За да можем да общуваме по-ефективно и да не се пропуска важна информация използваме Class Dojo.

Class Dojo е платформа, която наподобява електронен дневник. Основната й цел е да насърчава доброто поведение на учениците и да предоставя инструмент, чрез който родители и преподаватели да обменят информация. Всяка отделна група в „Академия Роботика“ има своя класна стая, където може да се проследи напредъка на децата по време на курса. Също така се споделя информация за изучаваните теми и организационни неща, като неучебни дни и отучвания.

Платформата има важна роля в курсовете ни, защото е основно средство за комуникация между преподавателите и родителите. Ето кои са основните дейности, които извършваме там.

Споделяме информация за всяко занятие

В платформата Class Dojo след всеки урок преподавателите ни споделят информация за занятието. Това включва кратко описание на изучаваната тема, снимки и видеа на конструкциите, както и информация за използваниете сензори и понятия в програмирането.

По този начин родителите получават актуална информация за наученото по време на курса, както и възможност да се докоснат до приключението на детето.

Оценяваме как се справя детето

Използваме Class Dojo и като дневник, в който да оценяваме учениците. Не си представяйте оценки по скалата от 2 до 6. Ние оценяваме поведението на учениците, като по този начин ги насърчаваме да бъдат по-активни и да се държат добре с останалите в групата им. Когато детето се държи добре и изпълнява задачите си, получава точки. Но когато обижда и разваля дисциплината му се отнемат точки.

Този тип оценяване дава възможност на родителите да проследят напредъка на децата и как курсът допринася за развитието не само на знанията, но и на поведението на учениците.

Поддържаме връзка с родителите

Използваме платформата Class Dojo, за да можем да общуваме по-ефективно. Там напомняме за неучебни дни и споделяме важна информация относно курсовете. Освен това родителите по всяко време могат да се свържат с преподавателя и да попитат как се е справило детето на занятието или да предупредят за отсъствие.

Дори децата ни пишат, за да попитат за следващото занятие или просто да ни споделят какво са конструирали с LEGO вкъщи.

Class Dojo ни помага да поддържаме високото ниво на курсовете по роботика и програмиране. С използването на платформата родителите винаги знаят какво се случва на занятията и получават актуална информация във връзка с организацията на уроците. Може да намерите повече информация за занятията ТУК.

Вашият коментар

0879 20 52 53
Позвънете!