Class Dojo и защо го използваме?

Class Dojo и защо го използваме?

В „Академия Роботика“ държим на комуникацията между нас, родителите и децата. За да можем да общуваме по-ефективно използваме Class Dojo.

Class Dojo е платформа, която наподобява електронен дневник. Използваме я за проследяване на прогреса на децата по време на учебните часове, както и за по-лесна и бърза комуникация с родителите. Цялата информация се записва в профила на детето, а родителите по всяко време могат да да влязат в платформата и да видят всичко, което ги интересува.

 

class dojo robotika

 

Споделяме с вас как ние използваме Class Dojo и какви са ползите от това за родителите:

Споделяме какво сме правили на всяко занятие

В платформата Class Dojo след всеки урок преподавателите ни споделят информация за занятието. Така родителите получават актуална информация за наученото по време на курса, както и възможност да се докоснат до приключението на детето.

Оценяваме как се е справило детето

Използваме Class Dojo като дневник, в който да оценяваме учениците. Не си представяйте оценки по скалата от 2 до 6. Ние оценяваме поведението на учениците ни по критерии като участие по време на занятието и как се отнася с другите деца. Когато детето се държи добре и изпълнява задачите си, получава точки. Но когато обижда и разваля дисциплината му се отнемат точки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Този тип оценяване дава възможност на родителите да проследят напредъка на децата и как курсът допринася към развитието им.

 

Да поддържаме връзка с родителите  

Използваме платформата Class Dojo за по – лесна и бърза комуникация. Там напомняме за неучебни дни и споделяме важна информация относно курсовете. Освен това родителите по всяко време могат да се свържат с нас и да попитат как се е справило детето на занятието или да ни предупредят за отсъствие. Дори децата ни пишат, за да попитат за следващото занятие или просто да ни споделят какво са конструирали с LEGO вкъщи.

Няма коментари

Напиши коментар