Защо да изберем курсове по роботика и програмиране за деца

Избирането за извънучилищни занимания за децата понякога е трудно, защото не всяко пасва на тяхната индивидуалност и интереси. Още по-трудно е, когато трябва да се избира между нещо, което е просто приятно и нещо, което ще допринесе за успешната реализация на детето. Истината е, че колкото повече различни неща опитат, толкова по-лесно би било за тях да разберат в какво са добри и кое им е интересно. А не е ли страхотно, когато курсовете, които посещават децата са забавни и в същото време развиват както знанията, така и уменията им. 

Курсовете по роботика и програмиране предлагат възможност за обогатяване на знанията на учениците, както и тренирането на важни умения за тяхното бъдеще. 

Разбиране на различни науки като астрономия и физика.

Курсовете по роботика и програмиране са обвързани с различни науки. Всяко ниво е тематично и разкрива на децата някои от тайните на Космоса, животинския свят, новите технологии и др. Така децата имат възможност да се забавляват с роботи, да обогатят общата си култура и да развият полезни умения.

Интересното при този тип обучение е, че науката се обвързва с нейното приложение. Така учениците могат да разберат как получените знания могат да им бъдат от полза. 

Запознаване със света на технологиите и неговите възможности 

Технологичния свят, в който живеем се развива много бързо и всеки ден се появява нещо ново. В „Академия Роботика“ децата се запознават с основните понятия, които са им необходими, за да разбират принципите на новите технологии. 

Ако в бъдеще изберат да се развиват в тази сфера, знанията, които ще получават по време на курсовете по роботика и програмиране, ще им бъдат отлична основа за надграждане. 

Развиват важни умения, необходими за тяхното бъдеще 

Докато учениците конструират и програмират роботите си, развиват важни социални умения. По време на занятията те са разделени в екипи по двама, за да се стимулира работата в екип

Децата също така развиват и своето пространствено, логическо и алгоритмично мислене. А за всяка конструкция те използват креативността си.

Уменията, които учениците тренират по време на курса по роботика и програмиране са полезни независимо от професионалната сфера, в която изберат да се развиват.

Освен всичко това, учениците имат възможност да посетят ПРОБЕН урок и сами да преценят дали занятията са им интересни. 

Вашият коментар

0879 20 52 53
Позвънете!